ZODYAKTA İKİZLER BURCU

ZODYAKTA İKİZLER BURCU

21 mayıs - 20 haziran tarihleri aralığında doğanların güneş burcu İkizler burcudur. Zodyak kuşağında üçüncü sıradaki burçtur  Üçüncü evin gerçek sahibidir. Yönetici gezegeni Merkürdür. Hava grubundan olup değişken niteliklidir. Cinsiyeti eril, karakteri ıslak ve nemlidir.


İkizler burcu sıcakkanlı  ve  neşeli bir mizaca sahiptir. Fikir ve düşünceyi ifade eder, uğurlu günü çarşamba, uğurlu sayısı 5 - 9 dur. Karşıt burcu yay burcudur.

Mevsim olarak ilkbaharda  sürgünlerin tomurcuklanma, filizlenme ve yapraklanma dönemine rastlar, merak ve öğrenme aracı olma özelliğini taşır. Her çeşit bilgiye merakı ve açlığı vardır.

şüphecilik yanlarıyla doğruları ve yalanları ayırmak gibi özelliğe sahiptirler. İkizler burcu insanları çok yönlüdür. Becerikli ve maharetli insanlardır. Zihinsel konularda, iletişimde çok güçlüdür. Yeni fikir ve düşünceleri alıp başkalarına iletme arzularıyla iyi bir iletişimcidir.


İkizler burcundaki kişiler, hızlı düşünen, çabuk hareket eden,  aynı anda birçok işi yapabilen,  değişken karakterli kişilerdir. Her işe kolay adapte olabilirler. Pratik zekalı ve akıllılardır.  İkizler burcundaki insanlar çok yönlü ve becerikli yönleriyle ham bilgileri, homojen gördükleri her bilgiyi tüm detayıyla algılamayı severler ve herşeyi farklı biçimde görmekten büyük zevk alırlar zihinsel yapılarının güçlü oluşundan dolayı konuları ayrıştırmak da  oldukça ustadırlar. Şüpheci kuşkucu yanlarıyla yeni düşünce ve fikir yaratmak ve iletmekte oldukça başarılıdırlar. Zeki olmalarından dolayı iyi düşünüp, iyi eleştirirler. Şüpheci ve kuşkucu olmalarına rağmen şüphelerine duygu ve derinlik katmazlar.  Zeki, akıllı ve kabiliyet lilerdir. Yeni düşünce ve fikirleri iletmek en zevk aldıkları şeylerdir. Ayrıca felsefi yanları vardır. Entellektüeldirler. Becerikli, üretken ve pratiktirler. İkizler güçlü bir yaratıcı zekaya sahiptir.  Hızlı ve bağımsız düşünür, çabuk kavrar. Atik ve uyanıktır.  İkizler burcundan olan kişiler, sosyal ve eğlenceli insanlardır. Kişisel özgürlüklerine düşkündürler.  Asla sıkıcı olmazlar, oldukça sevimli oldukları gibi şakacı ve bilgili yönleriyle eğlendirici kişiliklerdir. Duyguları canlı, neşeli, tasasız, mutlu, sevimli, çekici ve adildir. Okuyup yazmayı, seyahat etmeyi çok severler.  Her şeyi bilmek istedikleri için çok fazla soru sorarak  meraklarını giderirler. Aşırı gelenekçi ve tutucu insanlarla anlaşamazlar. Birlikteliklerinde kişisel özgürlüklerine önem verirler. İkizlere uyum sağlamak için güncel olaylardan haberdar olmak gerekir Astrolojinin en insan burcudur. 


İkizler burcunun problemli yanları ise  yüzeysel insanlar olmaları, son derece mutlu iken değişken yapılarından dolayı  bir anda mutsuz olmaları, şüpheci, yapmacık, yağcı ve  içten pazarlıklı olabilmeleridir. Bir konuya içten katılmaz,  yüzeysel akıl bilgisi ile yetinmeyi tercih eder.  Yapmacık ve istikrarsızdır. Yerine göre şeytanın avukatlığını da  yapabilirler. Kolay karar değiştirirler, oynak ve tutarsız olup, kaypak duygular barındırabilirler.  Çabuk sıkılan yapıları vardır. Bu nedenle gelip geçici aşklar, flörtler  yaşarlar. Duygularını derin yaşamaktan kaçıp geçici aşk oyunları ve flörtler peşinde gezerler. Her zaman yeni bir şeylerin peşinde ve kıpır kıpırdırlar. Düzenden hoşlanmazlar ve dağınıktırlar.  Öğüt almaktan hiç hoşlanmazlar,  sivri dillidirler.  İkizler  astrolojide yalana en yatkın burçtur. Kendi paralarını tutumlu harcarken başkalarının parasını rahat ve kolay  harcayabilirler.


Gözlem yetenekleri çok gelişmiştir. Pratik zekaları da oldukça güçlüdür.  Bu yüzden uzun soluklu işlerden hoşlanmaz çabuk sıkılırlar. Bir şeyi uğraşarak yapmak yerine o şeyin üzerinde konuşmayı tercih ederler. Hazır cevap ve muziptirler. Çok konuşurlar.

İkizler burcu insanları kendilerini iyi eğiten zarif insanlar olsalar da, bu burcun eğitimsizleri yaşamı son derece zorlaştırır.  Bu kişiler huzursuz, kararsız, kurnaz ve maymun iştahlı olmalarından dolayı çevresindekilere katlanılmaz gelirler.


İkizler burcunun en uyumlu olduğu burçlar Kova ve Terazi burçlarıdır. En zor anlaştıkları burçlar ise Başak ve Balık burçlarıdır.  İkizler  eril olan yapısı gereği cinsellikte çift eğilim gösteren bir burçtur. İkizlerin birden çok partnerleri olabilir. Bu da onları evlilik hayatında sıkıntıya sokar ve genellikle evlilikleri boşanmayla sonuçlanır..  Ayrıca duygusal olmayıp düşünsel olarak her şeyi analiz ettikleri için  aşkta huzur ve sakinliği bulamayabilirler. İlişkilerinde kelebek ruhludurlar. Partnerlerinin onları bilgi ve tecrübeleriyle şaşırtıp canlı tutmasını isterler. Kendilerinden daha kararlı, zeki ve heyecan verici kişilerle olmak onları rahatlatır.


İkizler burcu insanları iletişimci yönleriyle iyi tüccarlar olabilirler. Basın ve yayıncılık gibi mesleklere yatkındırlar. Emlak komisyonculuğu, satış temsilciliği, borsa işleri, iletişim, kitapçılık, yazarlık, yorumculuk, muhabirlik, gazetecilik, öğretmenlik gibi mesleklerde başarılı olurlar.  Entelektüel yönlerinden dolayı da edebiyat, matematik, filoloji gibi alanlarında  başarılı olurlar.


İkizler burcunun fiziksel bağlantısı olan  hassas  organları akciğer ve bronşları, köprücük kemiği, kolları elleri ve sinir sistemleridir.


Bir harita üzerinde bulunan gezegenler burçlar ve açılar oldukça önemlidir.Kişinin karakterini ve yaşam içindeki yolunu belirler, yaşamımızı kolaylaştırır. Güvenilir bir Astrolog tarafından yapılan kişisel harita analizi önemlidir. İyi ve güvenilir bir harita analizi için Lunaris Astroloji Okulu'nu önemle tavsiye ederim.

              

Astroloji Rehberiniz,

Şennur Avcıoğlu