ZODYAKTA AKREP BURCU

ZODYAKTA AKREP BURCU

23 Ekim - 21 Kasım tarihleri arasında doğanların burcudur. Zodyak kuşağında Terazi burcundan sonra gelir. Sekizinci evin gerçek sahibidir. Akrep burcu su grubundan olan sabit nitelikli bir burçtur. Akrebin yönetici gezegeni klasik astrolojiye göre Mars ve jenerasyon gezegeni olan Pluton gezegenidir. Akrebin cinsiyeti dişi, karakteri soğuk ve nemli, huyu ise soğukkanlıdır.

Akrep burcunun sembolü, Germen alfabesinin harfinden biridir. Sembolün ucundaki sivri ok Akrebin ölümcül iğnesini yani ölümü temsil eder.

Mevsim olarak doğadaki bitkilerin çürüyüp humusa dönüştüğü mevsime rastlar. Şanslı günü salı; şanslı sayıları 2 ve 4; uğurlu taşı lal; uğurlu renkleri canlı kırmızı ve siyah; uğurlu çiçeği kırmızı karanfil, kırmızı gül, ateş ve kasımpatı çiçeği; hayvanı ise boğa dır. Zodyakta 2- 8 aksında yer alan Akrebin gölgesi yani karşıt burcu Boğa burcudur. 

Akrebi simgeleyen sözcük, 'arzuluyorum' sözcüğüdür. Akrep burcunun evi olan sekizinci ev kriz evidir. Bu ev bilinçaltını gösteren evdir. Akrebin duyguları çok derin ve gizemlidir. Akrep burcu insanları içe dönüktür. Akrepler duygularını içinde yaşar, Subjektiftirler. Akrep burcunun açlığı güven duygusu ve güçtür. Akrep Burcu derinliğin ve aşırılığın burcudur. Akrebin dünyası gizemli ve şifrelidir. Bu burcun insanları gizemli olan her şeye çok meraklıdır. Şifacılık, büyücülük ve sihir gibi konulara meraklıdır duyarlar. Algıları ve zekası düşünüldüğünden fazla olan Akrepler, zeki ve mücadeleci insanlardır. Gözü pek savunmacı ve cengaverdirler. Rekabetten hoşlanan akrepler 'ya hep, ya hiç' mantığıyla hareket ederler, sevince orantısız seven Akrepler ya benim ya toprağınsın  mantığıyla hareket eden insanlardır. Akrep burcu insanları gizli şeyleri öğrenip silah olarak kullanılabilecek bir yapıya sahiptir. Gizemli ve spiritüel konularla çok ilgilidirler. Kendi gizeminin araştırılmasından nefret eden Akrep, başkasının gizemini araştırıp bulmaktan zevk alır. Akrep, kendine yapılanı asla unutmaz, intikamcıdır. Pusuya yatıp zamanı gelince intikamını alır. Bir Akrep insanı affetme duygusunu başarabildiğinde kin ve nefretten arınmış olur. Akrepler şüpheci, inatçı, hırslı, mücadeleci, güçlü, kinci ve asla pes etmeyen kişilerdir. Pes ettiklerinde ise küllerinden yeniden doğabilen güçlü kişilerdir. 

Akrebin duyguları aşırı uçlardadır. Aşkı  tutkuyla yaşarlar hiç bir şeyi yarıda bırakıp pes etmezler. Akreplerin bakışları, gözlerindeki ifadeleri çok güçlüdür. Duygularını gözleriyle ifade eden Akreplerin bakışları sevgiyi, nefreti, istek ve arzuyu kolayca belli eder.

İnandıkları şeylerden asla vazgeçmezler. İnandıkları konularda çok sabırlıdırlar. Sonuca ulaşmak için işlerini sabır ve özenle yapan Akrep insanları gerekirse pusuya yatarak günlerce bekleyebilirler. 

Akrepler ketumdur. Karşısındakinin hakkında bilgi almakta ise çok ustadır. Kuşkucu özelliklerinden dolayı hiç bir şeyi kolay kabullenmezler, kabullendikleri konuları ise sonuna kadar savunurlar. 

  Akrep zodyak'ın en anlaşılmaz burcudur. Akreple ilişkiler oldukça zordur. Duygularını içinde yaşayan Akrepler küser, darılır iğneleyici laf sokmaktan kaçınmaz, derinliğin ve aşırılığın burcu olan Akrepler sıradan şeylerden sıkılan insanlardır. Kişileri değişim ve dönüşüme zorlarlar. Kıskanç yapılarından dolayı sevdiği kişiyle uğraşır ona zarar verebilir. Akreplerin sezgileri çok güçlüdür. Gizemli konulara da oldukça meraklıdırlar.  Ölümü başlangıç olarak düşünen akrepler ölümden de korkmazlar, gizemli konulara olan merakları onların şifacılık, büyücülük, ve sihir gibi konularla ilgilenmesini sağlar. 

Akreplerin cinsel yaşamları da oldukça önemlidir. Kıskanmak ve kıskandırmaktan hoşlanan Akrepler ayrıca erotikdirler. Akrepler şeytan tüylü olan sevimli kişilerdir. Haksızlığı sevmeyen insanlardır. Cengaverlik yaparak fazla yürekli davranırlar. mücadeleci, kararlı, gözü pek sezgisel ve algıları güçlü insanlar olmaları onların olumlu yanlarıdır.


  Akrep burcu kendi içinde üç gruptur. Akrepleri  güvercin, kartal ve sürüngen olarak tanımlayabiliriz. Güvercin grubunda olan akrepleri iyi olanları; kartal olan gruptakiler avcıları; sürüngenler grubundakiler ise tehlikeli olan akrepleri oluşturur. Sürüngen grubunda olanlar bağımlılar ve uyuşturucu kullananlardır.

  Akreplerin bireysel psikolojik yapılarından dolayı kuşkucu, kıskanç ve kinci olmaları psikolojilerine zarar verir bu sebeple Akrepler  kolay vazgeçmeyen savaşçı, mücadeleci cesur insanlar olurlar. Sevdiklerinde acılı ve deli gibi sevip duygularını uçlarda yaşarlar. Gözüpek bir savunmacı ve cengaver bir insanlar olurlar. Gizli kapaklı işler hemen her zaman Akrep özelliğini yansıtır.

  Akrep burcu insanları ikizlerle iyi anlaşır, bu iki burcun insanı da gizemli konulara meraklıdır. Araştırmak ve öğrenmek her iki burcun ortak özellikleridir. Akrep burcu Yay burcuyla  cinsellikte çok iyi anlaşır. Kendinden başkasına güvenmeyen Akrepler yalnızca Oğlak burcuna güvenir. Oğlakla da cinsellik de anlaşamazlar çünki Oğlaklar cinselliği görev olarak yaşayan insanlardır. Akrebin anlaştığı diğer burçlar ise Yengeç, Balık, Boğa ve Oğlak burçlarıdır. Akrepler birde kendi burcundan olanlarla iyi anlaşırlar. Akrep burçlarının anlaşamadığı burçlar ise Kova, Aslan ve Başak burcudur.

  Akreplerin fiziksel özellikleri ilginçtir. Akrep Burcu insanları genellikle karizmatik insanlardır. Orta yada uzun boylu, kalın yapılı fakat düzgün bedene sahiptirler. Yuvarlak yüzlü çekici gözlere sahip insanlardır. Özellikle bakışları çok anlamlıdır ki, Akrepler  duygularını gözleriyle çok etkili biçimde ifade ederler. Akrep burcunun hassas fiziksel organları, üreme organlarıdır. Zührevi hastalıklara yatkındırlar. Akrep kadınlarının rahim hastalıkları ve anüs bölgesiyle ilgili organları hassas ve önemlidir.

 Akrep kendi çıkarı için başkalarını kullanan burçtur. Şüpheci, kıskanç, ani parlayan ve patlayan, sessiz ve gizemli, kinci ve intikamcı, her türlü gizemi çözmeye çalışan dedektif özellikli, krizleri kendine çeken, kolay incinip inciten, kolay affetmeyen yapıları da Akreplerin olumsuz yanlarını oluşturur. Akrep şüphecidir. Bu özelliği ile karşı tarafa acı çektirerek kendisinin sevgisini test edebilir sevilip sevilmediğini bu yolla öğrenen Akrep kışkırtmaktan çok zevk alır. Akrebin istediğini elde etme gücü çok gelişmiştir. İstediğini elde eden en iyi dedektifler genellikle akrep burcundan çıkar. Acıya dayanıklı olan akreplerden Mafyatik insanlar ve psikopat insanlarda çıkmaktadır.

Akrebin hayal ve fantezileri de çok güçlüdür. En iyi şifacılar, büyücüler, gizemli konular Akrep burcunun işidir. Astrologluk, şifacılık, medyumluk, okült işler Akrebin konusudur. Akrep burcunun uğraşı alanları, gizli saklı işleri araştırmakla ilgili meslekler olabilir. Dedektifler, müfettişler, casuslar, psikanalistler, ezoterik, röntgen teknikerleri Akrep burcunun yatkın olduğu işlerdir. Şifalandırma ile ilgili tüm terapi çeşitleri, ölümle ilgili işler, cenaze evi yönetim işleri, iflas ve yediemin, ölümcül hastalıklarda refakatçılık, hasta bakımı, toplumun dışladığı mesleklerin önemli bir kısmı Akrebin iş alanıdır.


Bir harita üzerinde bulunan gezegenler, burçlar ve açılar oldukça önemlidir. Kişinin karakterini ve yaşam içindeki yolunu belirler kişinin yaşamını kolaylaştırır. Güvenilir bir astrolog tarafından yapılan kişisel harita analizi önemlidir. İyi ve güvenilir harita analizi için Lunaris Astroloji Okulu'nu tavsiye ederim

  

Astroloji Rehberiniz

  Şennur Avcıoğlu