ZODYAK ÇEMBERİ VE KOÇ BURCU

ZODYAK ÇEMBERİ VE KOÇ BURCU

Yeryüzünden gökyüzüne bakıldığında Ayın, Güneşin, yıldızların, takım yıldızların ve gezegenlerin yer aldığı gök kubbeye zodyak diyoruz. Zodyak burçlar kuşağıdır.  Gökyüzünde bulunan on iki adet takım yıldızı bulundukları yere ve şekle göre isimlendirilmiştir. Bu takım yıldızlarına  burçlar diyoruz. Burçlar gibi evler de on iki adettir. Burçlar ve evler arasında benzerlik vardır. Harita üzerindeki evler dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle oluşur. Burçlar ise dünyanın, güneşin etrafında dönmesiyle oluşur. Güneş gökyüzünde, ekliptik olarak hareket eder. Güneş zodyakta her gün yaklaşık bir derece ilerlemektedir. Her burç otuz dereceden oluşur. Zodyak  her biri  otuz dereceden oluşan 12 bölümden meydana gelen 360 derecelik bir çemberdir. Güneş doğudan doğup, batı yönünde batar. Güneşin en tepeye yükseldiği anda dünyaya gelen bir canlının ilk nefesini aldığı yer yükselen burcunun olduğu yerdir. Buraya Ascendant deriz. Onun tam karşı noktasına da alçalan burç, descendant diyoruz.  Zodyak  kuşağında bulunan takım yıldızları ve gezegenler zodyak enerjisini yeryüzünde yaşayan canlılara, insanlara taşır. Bu enerji canlıların yaşamını etkiler. Natal haritada bir insanın hangi burçta doğduğunu anlamak için güneşinin bulunduğu burç, yükselen burç, ay ile birlikte gezegenlerin konumu ve bunların birbirlerine olan açıları önemlidir. Zodyaktaki konumları gereği on iki burç farklı etkilere sahiptir. Dünyanın güneşin etrafındaki  bir yıllık dolaşımıyla güneş, burçlarda ve evlerin her birinde bir ay kalır, bu dolaşımı esnasında mevsimler meydana gelir. Ayrıca kuzey yarım kürede ve güney yarım kürede gece ve gündüz  yılda iki kez eşit  uzunlukta olur  buna ekinoks denir.


Güneş ilkbaharda, 21 martta 0 derece  koç burcuna girdiğinde  gece ile gündüz eşitlenir. Bu dönem ilk baharın başlangıcıdır. Koç burcu baharın başlangıcını, ilkbaharın  uyanışını ifade eder.  Böylece  zodyak kuşağındaki  başlangıcı temsil  eden ilk burç KOÇ burcudur.


Koç burcunu ve özelliklerini anlatmak istersek: Koç zodyak kuşağındaki  birinci evin sahibidir. Koç burcu 21 Mart ile başlar. Koç, canlılığı ve uyanışı ifade eder. Ateş grubunun öncü nitelikli burcudur. Cinsiyeti erildir. Yönetici gezegeni Mars' dır. Karakteri sıcak, kurudur. Koç burcunun anatomisinde hassas olan yerleri; baş, yüz, beyin ve üst dişleridir.  Uğurlu günü salı, uğurlu sayısı ise dokuzdur. Zodyakta Koç burcunun  uyanışı,  cesareti ve güçlü bir yaşama coşkusunu ifade eder.  Koç, dışa dönük bir mizaca sahiptir ancak aynı zamanda savaşçıdır. Dört-beş yaşındaki bir çocuğun karakterini sıklıkla sergiler. Hareketli, tartışmacı ve kavgacıdır. Her zaman kavgayı başlatan taraftır. Gözüpek, coşkulu bir savaşçıdır. Oldukça  yüksek enerjisi vardır. Düşünmeden kontrolsüz hareket eder. Güneş Koç burcunda 19 derecedeyken en yüksek seviyedir. Bu derece, koçun yönetici gezegeni olan Mars'ın doruk noktasını oluşturur.


Koç burcunun karşı ekseni Terazi burcudur. Terazi burcunun yönetici gezegeni Venüs'dür. Venüs koç burcunda zararda çalışır. Koç burcu kişilerde  liderlik ve cengaverlik ruhu vardır. Hızlı, dinamik, cesur, canlı, maceracı, rekabetci, azimli ve ataktır. Koçlar çıkarları doğrultusunda hareket ederler. Cinsellikte de güçlüdürler ve hem para hem de cinsellikte çıkarcı davranırlar. Kolay tahrik olup parlayan bir yapıları vardır. Koçlar dik başlı ve sabırsızdır. Çabuk sıkılıp,  çabuk parlayıp sönen, ben egosuyla herşeye atlayan bir yapıları vardır. Koçların  aceleyle hareket eden güçlü iradesiyle düşüncesiz hareket etmesi, erkeksi gücü simgeler. Koç insanı yorulmaz ve ataktır. Dürüst ve açıktır. İyimserlik en güzel özellikleridir. Çok güçlü, çok cesur bir yaşam coşkusuna sahiplerdir. Tahrik edici olabilirler. Bir hevesten diğerine koşan bir yapıları vardır. Ayıplanma duygusu taşımadıkların için bir başarısızlıktan sonra yılmaz, daha da güçlenirler. Gölge yanları ise her şeyin hemen olmasını istemek, çoğu şeye sabırsızca ve araştırmadan balıklama dalmaktır. Bu da  yaptığı işte ya da eylemde zararlı sonuçlara sebep olabilir. Bencil, pervasız, düşüncesiz ve umursamaz, anlayışsız ve kaba davranabilirler 


Enerjik ve sporcu yapıya sahiptir. İyi asker ya da iyi sporcu olurlar. En büyük komutanlar, kahramanlar, liderler, pilotlar, otomobil yarışçıları,  cerrahlar,  polis ve sporcular   genellikle bu burçtan  çıkarlar.


Evlerde bulunan gezegenler burçlar ve açılar oldukça önemlidir. karakterimizi etkiler. Yaşam içindeki yolumuzu belirler. Harita analizi de oldukça önemlidir. İyi ve güvenilir bir astrolog tarafından yapılan harita analizi yaşam içindeki yolumuzu anlamayı kolaylaştırır. Harita analiziniz için Lunaris Astroloji Akademisi'ni önemle tavsiye ederim. Haritanızın analizi için doğum yılınız,  ay ve gün doğum yeri bilginiz yeterlidir.


Astroloji Rehberiniz,

Şennur Avcıoğlu