Satürn Döngüleri

Satürn Döngüleri

SATÜRN


Satürn, yaşamımızdaki görevlerimizi, dharmamızı, dharmada eksik olduğumuz yönlerimizi kendimizi geliştireceğimiz yönleri, karmada tekâmül ettiğimiz nitelikleri göstermesi açısından en önemli astrolojik döngüdür.

Sorumluluk, disiplin, kısıtlama, sınırlandırma, konsantrasyon Satürn gezegeni ile alakalıdır. Tekâmül ederken geliştireceğimiz yerleri gösterir. Ağır ve soğuk bir etki verir. Dokunduğu her yerde yavaşlama, duraklama ve kısıtlama getirir. Bulunduğu ev, bulunduğu burç, hayatınızda hangi bölgelerde duraklamalar, yavaşlamalar, imtihanların olacağını gösterir. En derin korkularınla yüzleştirerek büyütür, olgunlaştırır ve geliştirir. Olumlu etkileri de vardır. Olumlu etkisinde tüm olaylar, tüm kavramlar uzun vadede sonuç verir. Verdiği sonuçlarla hayatına yön verir. Sabrı, fedakarlığı, "biz" olma bilincini öğretir.Kendimizin dışında bir yaşam olduğunu ve dış dünyada bir varoluş olduğunu öğretir. Kafamızın içinde bir akıl olduğunu öğretir.
Doğum haritasında güçlü bir Satürn; gerçekçilik, kalıcılık, yüksek konsantrasyon, çalışma azmi verir. Yaşamsal ve evrensel gerçekleri dengeli ve istikrarlı algılama gücü verir.

Bir Zodyak turu 28.5-29 yıl arasında değişir. Bir burçta kalma süresi yaklaşık 2.5 yıldır. 14 ay ileri harekette bulunur; 4,5-6 ay arası burcuna göre geri harekette bulunur.
Satürn sorumluluk sahibi olmayı, daralmayı, kısıtlanmayı, tahammül sınırını, otorite ve otoriteye verdiğimiz tüm tepkileri de gösterir. Tüm transit etkileri gelecekle alakalı, tüm transit etkileri yorucudur. Burç ve ev değiştirirken hatalar arar hatayı bulduğu anda cezalandırır. Hata varsa eskimiş kalıplardan ve çürümüş değerlerden bizi kurtarır. Bunu yaparken de hiç acıması yoktur.Satürn transitlerine Satürn deneyimleri deriz. Bunlar çok önemlidir. Satürn Güneş sisteminde gaz devi dediğimiz, Jüpiter'den sonra en büyük 2. Gezegendir. Eski zamanlardan beri eski Mısır ve Sümerlerden beri ekliptik ve ılım dairesinde gözlenebilen en soluk ve rengi en donuk olan gezegendir. Görüntüsü Jüpiter'den Mars'tan daha zayıftır.

Teleskop kullanılmaya başlandığında halkaları olduğu bulundu. Halkaları gerçekten ilginçtir ve çok da güzel görünür.
Yalnız, çok yavaş, soğuk, melankolik ve ihtiyar bir gezegendir. Yaşlıları, otorite konumundaki insanları, ailede baba, büyükbaba gibi insanları temsil etmesi açısından da en önemli gezegendir.

Satürn'ün dışındaki limit, artık bizim gerçekliğimizin bittiği, Uranüs-Neptün-Pluto kolektif bilincin daha fazla etkisini gösterdiği bir bölgedir.
Kolektif bilinç Uranüs ile başlıyorsa, Satürn bilinç halidir. En büyük sorumluluktur. Transit haritalarda Güneş'iniz Ay'ınız gibi gezegenlerle birleştiği andan itibaren hayatınızdaki en büyük sorumluluklar ve en ağır sınavlar gelir.

Orta çağ astrolojisi daha dinsel motiflerle ilerlediği için tekâmül sistemi, enkarnasyon sistemi konusunda, spritüal anlamda, yeterli bilgi sahibi değildi. Satürn transitlerinde yaşanan felaketlerin nedenlerini bulamadıkları için büyük kötücül olarak isimlendirmişlerdir. Bu aslında doğrudur.
Çok büyük veba salgınlarında Avrupa'nın neredeyse 5 de 1'i ölmüş ve bu salgınlar Satürn Akrep döngülerinde olmuştur. Çok büyük ölümlere, felaketlere sebebiyet verdiği için o dönemde büyük kötücül olarak adlandırılmıştır.

Hayat Güneş'se; Satürn Güneş'e sınavlar yarattığı için Güneş'le hiç anlaşamaz. Güneş'le olumsuz açıları çok yorucudur. Toprak gezegenidir. Soğuk bir gezegendir. Oğlak burcunun yöneticisidir. Ağır ve yavaş hareketi zamanın yavaş akışını temsil ettiği için yaşlı bir karakter olarak sembolize edilmiş.
Satürn tüm kültürlerde 'ihtiyar adam' anlamına gelir. Ancak bilim ve sanat dünyasında gerekli olan sabır, disiplin, sorumluluk ve çalışkanlık gibi yapılarıyla da bilinir.

Satürn ile ilişkide olan mitolojik bazı tanrılar vardır. Bunlar çoğunlukla zaman, anlaşmazlık, hasat, sosyal düzen ve zorluklarla ilgili tanrılardır.
"Kronos", Yunanlıların zaman ve dünyevi zaman döngüleri tanrısı aslında Satürn'ün eski ismidir.
Eski Roma uygarlığında Kronos'un ismi Satürn olmuş.

Satürn kelimesi de Etrüsklülerden gelen isimdir. Yani "Satürnüs" kelimesi Etrüksçede "sori" kelimesinden gelir Bu kelime tohum eken anlamına gelir.
Karmada tekamül ettirecek ve büyütecek hayat tohumlarını ekendir. Yani büyümeniz ve tekâmül etmeniz için size gerekli tohumları eken kozmik bilinçtir. Satürn'ün gerçekten böyle bir özelliği vardır. Neden tarımla ilişkilendirilmiş çünkü tarım emek ister. Sana emeği çalışmayı ve sorumluluğu hatırlatır veya mecbur kılar yükler. Medeniyetin ve sosyal düzenin kurucusu.
Yaptığımız her eylemin sonucuyla mutlaka karşılaşırız. Doğum haritalarında Satürn 'ün konumu bizi daha büyük bir evrene bağlayarak köprü işlevi görür. Aslında bizi sınırlandıran şey aynı zamanda özgürleştirecek olandır.
Psikolojik ve astrolojik anlamda temel fonksiyonu, öz disiplindir. Satürn, bulunduğu tüm gezegenlerle yaptığı kontrol noktalarından öz disiplin verir. Kendini gerçekleştirme, kendi hayatının sorumluluğunu yüklenme, kendini kontrol etme, kendine güvenme, kendine dayanma, kendini disipline etme.

Biz insan ırkı, kolektif canlılar olduğumuz için bir ailede doğarız. Bir annemiz vardır rahminde bizi taşıyan, bir babamız vardır; onu koruyan. Baba koruyucudur, anne şefkat ve besleyicidir.
Kurulmuş olan bu yapıya, aile, soy denir. İnsan ırkının tekâmül ederken kullanmış olduğu yöntem, budur; çekirdek ile sistemidir. Fakat Satürn size, bu çekirdek aile sistemi içinde bir şeyi hatırlatmak için çok önemli bir bilgi verir. 'Annenin karnından tek doğdun, mezara tek gireceksin'
Bu yönüyle de bireyselleşme gezegenidir. Onun için doğum haritasında Satürn döngüsü dediğimiz özel bir çevinimi vardır. Bir çocuk doğduğu andan itibaren 0-7 yaş arası annenin karması, 7-14 yaş arası babanın karması ile ilgilidir.
Çocuğa verdiğiniz ismin ergenlik dönemine kadar kısmi bir önemi vardır. Çocuk, ergenlikte ilk cinsel olgunluğa geldiği andan itibaren o ismi kendisi; tavırları, davranışları ve hareketleri ile hak eder ve annesi, babası, ailedeki ihtiyarlar heyeti (Satürn) koyar ismini. Gerçek budur.
Peki neden? Sizin inandığınız toplumsal değerlerle tabiatın koymuş olduğu toplumsal kurallar arasındaki aykırılık yüzünden insanlık bugün mutsuzdur. Tabiat yasalarının kendisine ait bazı değerleri vardır.

Bir doğum haritasında Satürn doğum anı noktasına ilk kez 28 yılda geliyorsa, ilk karşıtı da 14 yaşında yapacaktır.
Zamanın ve kaderin yöneticisidir Satürn. Bu, ne demektir: 14 yaşında doğum haritasında Satürn –Satürn karşıtlığı yaptı. Peki burada ne olur? Ergenlik, olgunlaşma başlar. Satürn doğum haritasında ergenlik dönemini başlattı. Bir kişi ergen olduğu andan itibaren çocukluk döngüsü biter; Karma, Dharma, Samsara döngüsü başlar.

Bireysel karmaya giriş, doğum haritasında Satürn-Satürn karşıtlığı yaptığı gün ile başlar. Bu da 13.5-14.5 yaş arasında herhangi bir gündür. Bugünden itibaren büyürsün. Artık bireyselleşme başlayacaktır. Satürn 21 yaşına kadar seni yavaş yavaş olgunlaştırır, geliştirir. 14 yaşında karma başlar. Satürn karmanın lordudur.
İnsanlar çoğunlukla bu çağda 27-29 yaş esansında evlenir, bir işe girer, yeni bir hayata başlar. Transit Satürn doğum haritasındaki Satürn ile kavuştuğu an, yeni bir döngü başlatır.

Artık; çocukluk, ergenlik, gençlik bitmiştir. Satürn-Satürn kavuşumu ile beraber birey yalnızlaşmaya, aileden kurtulmaya, eşini seçmeye, çocuklarına sahip olmaya başlar. Satürn-Satürn kavuşumundan önce herkes tecrübesiz ve gençtir.
Satürn-Satürn kavuşumundan sonra erişkinlik başlar. Aslında 14 yaşında da Satürn sınavı olur fakat, 28-29 yaş döngüsündeki sınav en büyüğüdür. Satürn, doğum haritasına göre 60 yaşına kadarki döngülerinde muhakkak kriz yaşatır. Doğum haritasına göre; 14-17 yaş arası, 28-42 yaş arası orada yaşamazsa 56 yaşında ikinci kavuşumda yaşar. Muhakkak en az bir kere kriz yaşar.
Satürn'e yaşlı yakalanmak diğerlerine göre biraz daha iyidir. Çünkü kişi olgunlaşmış olur. 56 yaşındaki bir kişinin anne baba kaybı karşısında gösterdiği tepki 14 yaşındaki kişiyle aynı olmaz. Kabullenmiş oluyor, hayatta ne kadar çok tecrübe olursa kabulleniş o kadar kolay olur.
Satürn kaderin yöneticisi. Kendini kontrol etme, kendini gerçekleştirme, kendini öz disipline alma. Yapıcı maddesel değerleri formüle etme. Yaşama gerçekçi ve uygulanabilir değerler katma, fikirlere pratik amaç doğrultusunda formlar ekleyebilme gibi etkileri vardır.
Plancıdır, stratejiktir. Plan yapmayı ve stratejik davranmayı öğretir. Enerjiyi ve düşünceyi tek bir hedefe odaklayabilir.Ekonomik ve verimli davrandırır.

Enerjiyi ve büyümeyi kontrol etmek için güç harcama ve kontrol gücünü ve öz disiplini, sabrı sınar. Çok alt psikolojik fonksiyonları vardır. Ciddidir, sorumludur, kararlıdır, çalışkandır. Tüm bunların benlik duygusuna katkısı çok büyüktür. Benlik duygusunu geliştirir.
Doğuştan gelen bazı özellikleri ve bazı yetenekleri de belli transitleri ile ortaya çıkartır. Hayat yolunu ve kaderi gösterir.
Kaderle alakalı ve karma yöneticisi olduğu için en önemli etkidir. Eğer kişi hayat planı ile ilgili konularda bazı eksiklikler duyuyorsa bunları kompleksler haline getirir; korku, endişe ve suçluluk duygusunu fazlasıyla ortaya çıkartır. Yetersizlik duygusu hisseder.
Bu yetersizlik hissinin sonucunda ortaya çıkan davranışlar da kişiyi yeterli ve güçlü bir hale getirir. Ama başlangıçta, korku, yetersizlik duygusu ve suçluluk duygusu gibi değerleri fazlasıyla vererek kişinin aktive olmasını, öz disiplin kazanmasını ve güçlenmesini sağlar.
Olumlu ve olumsuz özellikleri çok belirgindir.

Olumlu özellikleri: Ciddiyet, sabır, çalışkanlık, kendine güven, sessizlik, temkinlilik, güvenilirlik, liderlik, yönetme yeteneği, azim, keskinlik, kusursuzluk, olgunluk, dakiklik, derin düşünmek, ağır başlılık, dikkatlilik, kendine hakim olmak, görev bilincine sahip olmak. Bunlar çok belirgin yapıcı, olumlu özelliklerdir. Satürn transiti size bunları öğretir.
Karmanızdan getirdikleriniz doğrultusunda, bulunduğu evden size bunları öğretir. Bu konularda eksiğiniz varsa Satürn transitleri yerden yerde vurur. Fark ettirmek için.

Olumsuz özellikleri: Güvenilmezlik, kuşkuculuk, vesvese, en yıkıcı olanı karamsarlık, melankoli ve depresyondur.
Retrolarında her zaman bazı yıkıcı özellikleri vardır. Psikolojide depresyona giren insanların haritalarını incelediğimizde ya güneşinde ya ayında ya yükselen b urcunda ya da natal Satürn'ünde. Transit Satürn ile bir karşıt veya kare açı vardır. Soğukluk, aşırı inatçılık, utangaçlık, dar kafalılık, kendini baskılamak, Oğlak ve Boğa burcunda aşırı maddeci olmak. Cimrilik, yetersizlik, bencillik, kötü niyetlilik.
Satürn'ün en önemli fonksiyonu insandan kendi hayatının efendisi olmasını talep etmesidir. Yaşamda kendini gerçekleştirmek ancak kendi iç dünyana uygun bir dış dünya gerçekleştirirsen olur. Eğer Satürn'den çok ağır darbeler yaşıyorsan kendini bireysel olarak gerçekleştirirken çok ciddi bağımlılıkların ve sıkıntıların vardır anlamına gelir.

Satürn, kurşun minerali, kömür ile temsil edilir. Mesela Satürn'ün en değerli taşı ve Satürn'ü en rahat ettiren taş safirdir. Satürn transitleri yaşanıyorsa enerjiyi rahat ettirmek için safir takılabilir.
Günü Cumartesidir. Kova ve Oğlak burçlarının yöneticisidir.

Oğlak burcunun birinci, Kova burcunun Uranüs'ten sonra ikinci yöneticisidir.
Oğlak ve Kova burcunda çok güçlüdür. Yengeç ve Aslan burcunda çok zayıftır, zararlıdır. Oğlak'ın karşısı Yengeç, Kova'nın karşısı aslan burcunda zararlıdır ve karmada bulunduğu ev konularında çok ağır tekâmül sınavları vereceksin demektir.
Doğum haritasında Satürn iyi durumda olduğu bir burçta ise sınavlar daha hafif, olumlu, kişiyi daha az yorarak geçer. En iyi durumda bile sınavları vardır. Ama Satürn daha ziyade toprak ve hava gruplarında retro değilse ve diğer gezegenlerden ağır açılar almadıysa daha yumuşak sınavlar yaşatır.
Su ve ateş gruplarında çok zayıf, çok zararlı ve çok yorucudur. Sınavlar, su ve ateş gruplarında çok çok yorucu ve ağırdır.
Bulunduğu her ev ve burçta daralmaya sebebiyet verir. Satürn'ün gözü sürekli üzerindedir. Sanki robotsu bir enerjidir, Satürn. Dünyayı yavaş yavaş tarar, açıkları yakalar, yakaladığı yerde çürütür yok eder. Bulunduğu ev ve burç konularında hayatınız boyunca çok temkinli, çok dikkatli, çok akılcı ve çok dengeli olmak zorundasınızdır. Yoksa tekâmül etmeniz için Satürn sizi zorlayacaktır.
Küçük bir boşluktan yakalar. Onun için Satürn'ün çok iyi burçlarda bulunması gereksiz bir özgüvene sebebiyet verir. Bu gereksiz özgüven de ağır sınavlara sebebiyet verir.

Satürn (Kronos) kendisiyle mücadele edilmesini sevmez. İnsanın iyiliğine çalışır. Ancak insanlar dünya hayatına o kadar dalmışlardır ki, kaybettikleri şeylerin kötülük olduğuna inanıp acı çeker. Fakat Satürn'ün amacı öğretmek ve tecrübe kazandırmaktır.
İşte bu değişimi sağlayan unsur Satürn kontaklarıdır. Satürn'ün bulunduğu ev ve burç konuları ile ilgili zorluklar karşısında mücadele edeceksin, seni yerden yere vuracak ve o konularda tecrübe kazanıp başarılı olacaksın. Satürn'ün bulunduğu burç ve ev konularında sürekli başarısız oluyorsan bir hata yapıyorsun, hayat görüşün doğru değil demektir.
Tabiat yasaları vardır. Bunların içinde insanlığın ortak yaratmış olduğu folklorik yapılar ve farklı kültürler vardır. Ama bu folklorik yapılar ve farklı kültürler her zaman tabiat yasaları ile uyumlu olmayabilir. Bu kültürden kültüre değişir. Senin kültürüne göre doğru kabul ettiğin şey tabiat yasalarına aykırı olabilir.

Deneyeceksin tekrar tekrar deneyeceksin ve deneye deneye doğruyu bulacaksın.
Satürn kalbinle aklın arasındaki bağı keser ve sen buna büyüdüm dersin. Satürn'den duygu beklenmez. Bazen eli sopalı dede, bazen de ak sakallı nur yüzlü ihtiyardır.
Satürn Satürn karşıtlığı, eğer derslerini alamadıysan maddi ve ekonomik olarak seni zorlar, çok çaba göstererek ilerlemeni sağlar.
Satürn-Mars karşıtlığı kötüdür. İki malefik, ölüm ,şiddet, acı, hastalık, gücün kuvvetin tükenmesi olarak yorumlanır.
Satürn-Ay karşıtlığı korku verir. Ay'ın hangi alandaysa o konuda korku verir. Çok çaba harcatır, çok mücadele ettirir, çok yorar.
Satürn-Güneş karşıtlığı-karesi, maddi ve ekonomik olarak çok zorlar.

Satürn nereden geçiyorsa o konularla ilgili karma sınavları yapar. Çaba, zorluk, düşüş etkileri verir.
Satürn-Güneş kavuşumu, olgunlaştırır. Disipline eder. Çok fazla sorumluluk verir. Aşabileceğinden de fazlasını verir.
Ay ile ilişkisi duygusal olarak seni çok zorlar. Annen, çevrendeki kadınlardan yeterince duygu alamayabilirsin. Korkulara sebebiyet verir. Ay'ın bulunduğu evde eksikliğe sebebiyet verir. Aslında kompleks yaratır Satürn.
Yetkin olabilirsin ama bunu kabul etmemene sebep olan olaylar yaşatır. Üçgenlerde de bu etkiler vardır ama kare ve karşıtlarda daha yıkıcı etkileri olur.

Yaşlıları sever. 50 yaşından sonra sınavlar genellikle çok zorlamaz.
Satürn-Neptün karesi hayallerini gerçekleştiremezsin ya da çok zorlanırsın.
Satürn, Pluto-Mars-Satürn karşıtlıkları ağırdır. Çok zordur. En önemli özelliği duygularını kaybettirir. Tekamül ettiriyor çünkü.
Fakat çıkarken, muhakkak hediyesini bırakır. Hangi konuda sınadıysa o konuda hediye verir. Ama bazen o kadar çok hırpalar ki verdiği hediyeye sevinemezsin.

Satürn, öğrenemediğiniz dersleri acıtarak öğretir, ama sonuçta gerçek insanlığa ulaşma yolunda büyük bir adım atmış olursunuz.
Satürn Güneş kavuşumu önce kötü yaşantılar verse bile sonrasında hediyelerini verir.
Ve Satürn -Satürn kavuşumu öncesi… Güzelce yaşa… Yaşatacaklarından önce çok güzel havuç verir.
Satürn diş, kemik sorunları, bel, boyun, kıkırdak, diz bunlarla ilgili tüm hastalıkların sebebidir. Transitlerinde kalsiyum magnezyum eksiklikleri görülebilir. Dişler dökülebilir.
oğuzhan ceyhan bilgilerinden alıntıdır.