Merkür Terazi’de Gerilemeye Başlıyor…

  • Anasayfa
  • Blog
  • Merkür Terazi’de Gerilemeye Başlıyor…
Merkür Terazi’de Gerilemeye Başlıyor…

Merkür Terazi'de Gerilemeye Başlıyor…


27 Eylül 2021'de Merkür Terazi burcunda gerilemeye başlıyor ve bu gerileme 18 Ekim 2021'e kadar sürecek. Merkür'ün bir 'hava' burcundaki geri hareketi, özellikle düşüncelerimizi ve iletişim tarzımızı yeniden gözden geçireceğimize işaret ediyor. Terazi burcundaki Merkür'ün, akılcı, tarafsız, diplomatik, arabulucu, uzlaşmacı ve adil bir tarzı var dolayısıyla bu geri hareket sürecinde, fikirsel çatışmaların kaynağına inmek önem kazanabilir, dahası karşımızdaki insanı anlamaya çalışmak ve uzlaşı sağlamak için fazladan çaba sarf etmemiz gerekebilir. Diğer yandan Terazi'nin sürekli çatışmadan kaçmak, kararsızlık, hakkını savunmaktan veya isteklerini söylemekten ziyade uyum sağlama takıntısı gibi gölgelerini de daha çok deneyimleyebiliriz. Üç haftalık bu süreç, 'eski' mevzuların açığa çıktığı ve geriye yönelik değerlendirmeleri yapmak durumunda kaldığımız bir döneme işaret ettiğinden, Terazi temasına uygun olarak,  'eski' hesap defterlerinin açılması ve insanlarla hak-hukuk, adalet ve eşitlik gibi konuları daha fazla tartışmak söz konusu olabilir. Adil, doğru veya haklı olanın yanında durmak ve bunu yaparken de ilişkileri kopartıp atmayan ve iletişim kanallarını tıkamayan diplomatik ve tarafsız bir 'dengede' durmak konusunda önemli bir sınav verebiliriz.  Yaşamın hangi alanlarında 'ölçüsüz' davrandığımızı, nerelerde fazladan ödün verdiğimizi ve nerelerde ise karşımızdaki insanı 'görmeden' ve anlamadan hareket ettiğimizi düşünmek için oldukça iyi bir zaman. Merkür gerilerken, kendine has özelliklerini iyi ifade edemez; bu gerileme sürecinde, anlaşmazlıklar, yanlış anlamalar, eksik/yanlış bilgilenmeler, iletişimde kopukluklar, ulaşımda/ticarette veya öğrenim süreçlerinde yaşanabilecek aksaklıklar yaşanabileceği gibi, zihinsel anlamda içe dönmek, az konuşmak ve daha çok düşünmek de mümkün… 


Merkür Terazi'de gerilerken, 21 Eylül'de (ileri hareketteyken) Kova'daki Jüpiter ile yaptığı üçgen açıyı (4 Ekim 2021) ve 22 Eylül'de Oğlak'taki Pluto ile yaptığı kare açıyı (1 Ekim 2021) tekrarlayacak. Bu arada Merkür'ün yöneticisi Venüs'ün 7 Ekim'e kadar Akrep'te, 'zararlı' bir konumda olduğunu hatırlarsak, iletişimin önündeki en büyük engellerin, 'güçlü' olma veya karşıdakini kontrol etme takıntısı, manipülasyon, gerçeklerin gizlenmesi veya acımasızca ifade edilmesi ve kin/intikam gibi duyguların 'doğru muhakemenin' veya adaletin önüne geçmesi diyebiliriz. Neyse ki,  Merkür'ün Jüpiter ile yaptığı uyumlu açı, yıkıcı olabilecek bu enerjiyi yumuşatarak, iyimserlikle ve doğru kararlarla/hükümlerle krizlerin üstesinden gelmemize yardımcı olabilir. Ayrıca bu dönemde, bazı konuları daha derinlemesine anlamak, problemlerin kaynağına inerek kökünden çözmek veya birçok konuda araştırma yapmak isteyebiliriz. Merkür geri hareket sürecinde, 9 Ekim'de Terazi'deki Güneş ile, 10 Ekim'de ise Mars ile kavuşumunu kesinleştirecek. Terazi'deki Güneş-Merkür kavuşumu, belirsiz ve bulanık bir duruma netlik kazandırmamıza yardım edebilir. Bazı konulardaki fikirlerimizin veya isteklerimizin netleşmesiyle birlikte, bunları ifade etmek veya hakkımızı savunmak konusunda da cesaret kazanabiliriz. (Merkür-Mars kavuşumu). Olumsuz anlamda zihinsel gerilim, düşüncesizlik ve öfkeli bir iletişim tarzı söz konusu olabileceğinden, ağzımızdan çıkanı kulağımız duysa iyi olur. Merkür'ün düzenleyicisi Venüs, 7 Ekim'den itibaren Yay burcuna geçecek ve Merkür yeniden ileri hareketine başlayana kadar da bu konumda. Merkür'ün ilerlemeden önce, Yay'daki Venüs ile yapacağı altmışlık açı (17 Ekim), barışı ve uyumu yakalamamızı sağlayacak daha ılımlı ve pozitif bir iletişim dilini kullanmamızı kolaylaştırabilir…

Kaynaklar: 

*Astroloji Dersleri, Barış İlhan

*Astrolojide Açılar, Sue Tompkins