Mayalar ve Carlos barriosun görüşleri

Mayalar ve Carlos barriosun görüşleri

Carlos Barrios, Maya büyüğü ve Kartal Klanının Ajq'ij'sidir (seremoni rahibi ve ruhsal rehber). Carlos ortalarda dolanan farklı Maya takvimleri ile ilgili bir araştırma başlattı. Bilgi kapsamını genişletmek için kardeşi Gerardo ile birlikte birçok öğretmenlerle çalıştı ve yaklaşık 600 geleneksel Maya büyüğü ile görüşmeler yaptı.
Carlos Maya hiyerogliflerinin, eski taş yazılarının, 'Chilam Balam' Kutsal Kitaplarının ve çeşitli kadim metinlerin birçok çelişkili yorumlarının bulunduğunu çabucak keşfetti. Carlos karışıklığa katkıda bulunabilecek olanlar için bazı güçlü sözler buldu:

Carlos Barrios: "Antropologlar tapınak sitelerini ziyaret ediyor ve kitabeleri okuyorlar ve Maya hakkında hikayeler uyduruyorlar, ama işaretleri doğru okumuyorlar. Bu sadece onların hayal gücü. Diğer insanlar Maya adına kehanetler yazıyorlar. Dünya'nın Aralık 2012'de sona ereceğini söylüyorlar. Maya büyükleri buna kızgınlar. Dünya sona ermeyecek. Dünya dönüşecek."

"Artık Dördüncü Güneş Dünyasında değiliz, ama henüz Beşinci Güneş Dünyasında da değiliz. Bu ara zamandır, geçiş zamanıdır. Geçişte ilerlerken çevresel yıkım, sosyal kaos, savaş ve süregiden Yerküre Değişimlerinin çok büyük, küresel yakınsaması (kümelenmesi) var."

"İnsanlık devam edecek, ama farklı şekilde. Maddi yapılar değişecek. Daha fazla insan olma fırsatına sahip olacağız. Maya takvimlerinin ve kehanetlerinin en önemli zamanında yaşıyoruz. Dünya'nın tüm kehanetleri, tüm gelenekler şimdi birbirine yaklaşıyor. Oyunlar için zaman yok. Bu çağın spiritüel ideali eylemdir."

"Yerliler takvimlere sahip ve takvimleri doğru şekilde yorumlamayı biliyorlar – başkaları değil. Zamanı, mevsimleri ve döngüleri kapsayan Maya Takvimleri engin ve karmaşık olduğunu kanıtladı. Mayalar, Tzolk'in veya Cholq'ij gibi 17 farklı takvim olduğunu anlıyor, bunların bazıları zamanı on milyon yıl sürede doğru olarak gösteriyor.

"Her şey Maya takvimlerinin matematiksel döngüleriyle öngörüldü. – O değişecek – her şey değişecek. Maya Gündüz – koruyucular 21 Aralık 2012 tarihini yeniden doğuş, Beşinci Güneş Dünyasının başlangıcı olarak görüyor. Bu tarih galaktik ekvatordan geçen solar meridyen ve Dünya'nın kendisini galaksinin merkeziyle hizalamasıyla belirtilen ve ondan kaynaklanan yeni bir çağın başlangıcı olacak."

"21 Aralık 2012 gündoğumunda, 26,000 yıldır ilk defa Güneş Samanyolu'nun arakesitiyle ve ekliptik plan ile birleşmek için yükseliyor. Kozmik haç, Kutsal Ağacın, Yaşam Ağacının bedenlenmesi olarak düşünülür, dünyanın tüm spiritüel geleneklerinde hatırlanan ağaç."

Bazı gözlemciler 2012'deki galaksinin kalbiyle bu hizalanmanın, kozmik enerjinin Dünya'ya akması, Dünya'yı ve üzerindeki her şeyi temizlemesi için bir kanal açacağını ve her şeyi daha yüksek bir titreşim seviyesine yükselteceğini söylüyor. Carlos bize hatırlatıyor: "Bu işlem zaten başladı. Değişim şimdi hızlanıyor ve hızlanmaya devam edecek."

Eğer Dünya'nın insanları 2012 tarihine Dünya'nın çok fazlasını tahrip etmeden iyi bir şekilde ulaşabilirse, yeni, yüksek bir seviyeye yükseleceğiz. Ama oraya varmak için yolu bloke etmeyi isteyen son derece güçlü kuvvetleri dönüştürmek zorundayız."

2012 yılı Kış Gündönümünde belirtilen tarih dünyanın sonunu işaret etmiyor. Maya takvimi hakkında yazan birçok Maya olmayan insan bu tarihi heyecan verici hale sokuyor, ama onlar bilmiyorlar. Bilenler, geleneği sürdürmekle görevli olan yerli büyüklerdir.

Carlos anlatıyor: "Şu anda ekonomi bir kurmaca, hayal ürünü. Ağustos 1987'den Ağustos 1992'ye dek geçişin ilk beş yıllık kısmı, maddi dünyanın yıkılmasının başlangıcıydı. Şimdiye dek geçişe on yıl daha derin ilerledik ve finansal istikrar kaynakları adı verilen şeylerin çoğu gerçekte boştur, çökmüştür. Bankalar güçsüzler. Bu onlar için hassas bir an. Eğer dikkat etmezsek, küresel olarak çökebilirler. Şimdi, insanlar dikkat ediyor."

Kuzey ve Güney Kutupları dağılıyor. Okyanuslardaki su seviyesi yükselecek. Ama aynı zamanda okyanusta, özellikle Küba yakınında kara yükselecek. Carlos, Guatemala'daki en son Maya Yeni Yıl seremonileri hakkında bir hikaye anlatıyor. Tüm yıl boyunca ıssız bir dağ mağarasında yaşayan saygı duyulan bir büyüğün seremonideki insanlarla konuşmak için Chichicastenango'ya yolculuk yaptığını söyledi. Maya büyüğü basit, direkt bir mesaj aktardı. Yaşamı ve ışığı desteklemede insanların bir araya gelmeleri çağrısını yaptı.

"Tam şimdi her insan ve her grup kendi yolunda gidiyor. Dağların büyüğü dedi ki, 'ışığın insanları bir araya gelebilirse ve bir şekilde birleşebilirse umut vardır. Kutupluluk dünyasında yaşıyoruz – gece ve gündüz, erkek ve kadın, pozitif ve negatif. Işık ve karanlığın birbirlerine ihtiyacı vardır. Bunlar dengedir."

"Şu anda karanlık taraf çok kuvvetli ve ne istedikleri hakkında çok berraklar. Berrak şekilde taşıdıkları kendi vizyonları ve kendi öncelikleri ve de kendi hiyerarşileri var. 2012'de Beşinci Dünyaya bağlanamamamız için birçok şekillerde çalışıyorlar."

"Işık tarafında, herkes en önemli olduklarını düşünüyor, kendi anlayışlarının veya kendi gruplarının anlayışlarının anahtar olduğunu düşünüyor. Kültürlerin ve fikirlerin çeşitliliği var, bir rekabet, dağılma var ve tek bir odak yok."

Carlos karanlık tarafın yalanlama, reddetme ve materyalizm vasıtasıyla birliği engellemek için çalıştığına inanıyor. Ayrıca Dünya'yı daha yüksek seviyeye taşımak için ışık ile çalışanları yok etmek için çalışıyorlar. Eskinin, düşüş halinde olan Dördüncü Dünyanın, materyalizmin enerjisini seviyorlar. Onun değişmesini istemiyorlar. Birliği istemiyorlar. Bu seviyede kalmak istiyorlar ve sonraki seviyeden korkuyorlar.

Düşüşte olan Dördüncü Dünyanın karanlık gücü yok edilemez veya boyun eğdirilemez. O çok kuvvetli, bu yanlış strateji olur. Karanlık sadece, sadelik, samimiyet ve açık kalplilik ile karşılaştığında dönüştürülebilir. Bu, birliğe götüren şeydir, Beşinci Güneş Dünyasının anahtar kavramıdır.

Carlos Beşinci Güneşin ortaya çıkan çağının çok fazla göz ardı edilen bir elemente dikkati çekeceğini söyledi. Geçmişte çeşitli devirlerde Toprak, Hava, Ateş ve Su dört geleneksel elementi baskın iken, Beşinci Güneş zamanında hesaba katılacak olan beşinci bir element olacaktır – bu element 'ETER'dir.

Sözlük Eteri, "tüm uzayı işgal ettiği varsayılan kuramsal bir madde" olarak tanımlıyor, uzayda elektromanyetik radyasyonun yayılmasını açıkladığı düşünülüyor. Belki "uzay arasındaki uzay" olarak tanımlanabilir. Güneş sistemimizden (Güneş) ve galaksimizden (Samanyolu) gelen yüklü parçacıkların hizalanması olarak tezahür edebileceğini ileri sürüyorum. Eter elementi spiritüel enerjiyi temsil eder.

"Beşinci Güneşin elementi gökseldir. Eter bağlamında, kutuplulukların bir araya gelmesi olabilir. İnsanlarda artık karanlık veya ışık olmaması, yükselmiş bir birlik olması. Ama tam şimdi karanlık alemi bununla ilgilenmiyor. Onu engellemek için organize oluyorlar. 2012'deki hizalanmaya hazır olmamamız için Dünya'nın ve onun çevresinin dengesini bozmak istiyorlar."

"Barış için ve diğer tarafla denge için birlikte çalışmalıyız. Bizi besleyen ve bize barınak sağlayan Dünya'ya özen göstermeliyiz. Diğer tarafa karşı koymak ve yaşamı korumak için birliği devam ettirmeye tüm zihnimizi ve kalbimizi koymalıyız."

"Huzursuzuz – artık oyun oynayamayız. Gezegenimiz yenilenebilir veya mahvedilebilir. Şimdi uyanma ve harekete geçme zamanıdır. Herkese ihtiyaç vardır. Nedensiz yere burada değilsiniz. Şu anda burada bulunan herkesin önemli bir amacı var. Bu zor ama özel bir zaman. Büyüme fırsatımız var, ama tarihteki bu an için hazır olmalıyız."

Carlos anlatıyor: "Kehanet edilen değişimler gerçekleşecek, ama bizim tutumumuz ve eylemlerimiz bu değişimlerin ne kadar şiddetli veya ılımlı olacağını belirler. Eyleme geçmeliyiz, değişiklikler yapmalıyız ve bizi temsil etmeleri için Dünya'ya saygı duymak için politik eylemleri yapacak olan ve bizi anlayacak olan insanları seçmeliyiz"

"Meditasyon ve spiritüel uygulamalar iyidir, ama eylem de gereklidir. Kim olduğunuz ve ayrıca Dünya ile ilişkiniz hakkında berrak olmak çok önemlidir. Kendi geleneğinize ve yüreğinizin çağrısına göre kendinizi geliştirin. Ama farklılıklara saygı göstermeyi hatırlayın ve birlik için mücadele edin. Bilgece yeyin – çok fazla yiyecek hem süptil hem de kaba bedende bozulmaya neden olur. Bedeninize aldığınız şeylere dikkat edin. Besinleri korumayı ve enerjiyi muhafaza etmeyi öğrenin. Bazı iyi nefes teknikleri öğrenin, nefesinizin üstadı olun. Berrak olun. Büyük kökleri olan bir geleneği takip edin. Hangi gelenek olduğu önemli değil, kalbiniz size bunu söyler, ama büyük kökleri olmalı."

"Bir enerji dünyasında yaşıyoruz. Bu zamanda önemli bir görev herkesin ve her şeyin enerjisini hissetmek veya görmektir - insanlar, bitkiler, hayvanlar. Beşinci Güneş Dünyasına yakınlaştıkça, bu gittikçe önemli oluyor, çünkü Beşinci Güneş Dünyası "eter" elementi ile ilişkilidir – enerjinin yaşadığı alem. Barış için dua etmek için Dünya'nın kutsal yerlerine gidin ve bize yiyecek, giyecek ve barınak sağlayan Dünya'ya saygı gösterin. Bu kutsal yerlerin enerjisini yeniden aktive etmeliyiz. Bu bizim işimiz."

Basit ama etkili bir dua tekniği beyaz veya süt mavisi renkli mumlar yakmaktır. Barış içinde olan bir anı düşünün. Niyetinizi aleve söyleyin ve mumun ışığını savaş veya barış yapma gücüne sahip olan liderlere gönderin."

Carlos bunun insanlık ve Dünya için kritik biçimde önemli bir an olduğunu hatırlatıyor. Her insan önemlidir.

Carlos, geleneği almak üzere diğer ırkların Maya dünyasına gelebilmeleri için büyüklerin kapıları açtığını söyledi. "Maya, başka renklerin, başka ırkların ve başka spiritüel sistemlerin bulunduğunu uzun süredir takdir etmekte ve saygı duymaktadır. Maya dünyasının kaderinin, tüm dünyanın kaderiyle bağlantılı olduğunu biliyorlar."

"En büyük bilgelik basitliktedir. Sevgi, saygı, hoşgörü, paylaşma, minnettarlık, bağışlama. Bu karmaşık veya ayrıntılı değildir. Gerçek bilgi bedelsizdir. DNA'nıza kodlanmıştır. Tüm gereksiniminiz içinizde. Büyük öğretmenler bunu en başından beri söylediler. Kalbinizi bulun, yolunuzu bulursunuz.