Karma yasası 4 | Karmik Astrolojide Kare Ve Zıt Açılar

  • Anasayfa
  • Blog
  • Karma yasası 4 | Karmik Astrolojide Kare Ve Zıt Açılar
Karma yasası 4 | Karmik Astrolojide Kare Ve Zıt Açılar

Doğum ha­ritasının karmik yorumunda tüm kare (90°) ve karşıt (180°) açılar, kendi karmaşıklığımızla bağdaşmak, yaşama oldukça değişik yak­laşımları sergilemek için gereken farkındalığı bir şekilde geliştir­ me gerekliliğini gösterirler.* Kare açının ortaya koyduğu kuvvet­ ler çelişik amaçlıdır ve birbirinin ifadesini engeller tarzdadır. Bu sebeple bu kuvvetlerin bireyin içinde uyumlu hale getirilmesi ge­rekirse de bu işlem, kişinin artan anlayış ve yeni davranış kalıpları geliştirmesine bağlı olduğu için, doğal olarak yıllar alan bir süreç gerektirir. Karşıt açıda yer alan kuvvetler kişinin başkaları ile iliş­ kilerinde doğrudan doğruya hissettiği karşıt ama buna rağmen ta­mamlayıcı ifade çekimlerini gösterir. Bu kutupsallıkların uyumlu­laştırılması ihtiyacı bu açılarda da ifade edilirse de, özellikle karşıt açı sadece kişinin kendisinin değil diğer insanların arzuları, bek­ entileri ve bakış açıları hakkında daha fazla farkındalık geliştirme­si gereğini vurgular. Yukarıda bahsedilen uyum ise sadece ve sade­ce söz konusu kuvvetler ve itkiler hakkında daha yüksek seviyede farkındalığın geliştirilmesi ile temin edilebilir.