DOĞADAKİ BİLİNÇLİ ENERJİLER - MELEKLERİN ENERJİSİ

Astrolojideki her burç enerjisi aynı zamanda MELELEKSEL bir enerjiye sahiptir.  Ast...