Ekim 2020 KOÇ BURCU DOLUNAYI VE ETKİLERİ

Koç burcunda dolunayı Chiron etkilerinin ağırlıkta olduğu bazı özelliklerle gerçekleşti ...