Astrolojinin Öznel ve Yansıtmalı Karakteri

Astrolojinin etkisinin nedeni nedir; işleyiş şekli nedir? Hangi zihinsel, fizi...