Astrolojide Evler Ve Anlamları

Astrolojide Evler Ve Anlamları

Bir doğum haritası; Zodyak kuşağını temsil eden bir çemberi temsil eder, kozmik etkilerin

yansıma alanıdır, ayrıca bir turta gibi 12 parçaya ayrılmıştır. Bu 12 bölüm evleri temsil eder.

Günün her bir eve 2 saat düşen 12 evle 24 saatin tamamlandığı bir günü de temsil eder. Bunun

yanı sıra hayatımızın değişik alanlarını sembolize eder.

Birinci ev ile Yedinci ev arasında yer alan çizgi ufuk çizgisini temsil eder. Yükselen tarafı en

Doğu kısmı, alçalan tarafı en Batı kısmı temsil eder. Yükselen denilmesinin sebebi ufuk

çizgisine yakın doğu ufkundan doğmakta olan gezegenleri temsil etmesidir ve gezegenler bu

noktada oldukça güçlü kabul edilirler, yedinci ev içindeki gezegenlerde batı ufkundan batacak

olan gezegenleri temsil eder. Ufkun üstü gündüz, ufkun altı geceyi temsil eder.

Haritanın en üst kısmı 10 eve yakın kısım öğle vaktini temsil eder. Bu konuma Midheaven

veya kısaca MC denir ve gezegenlerin yukarı çıktığı alan sayıldıkları için haritanın ikinci


önemli bölgesidir. MC noktasının tam karşısında altta yer alan Immum Coeli kısaca IC ise

gece yarısını temsil eder. Dolayısıyla ufuk çizgisi ve öğle 12 ile gece 12 yi temsil eden bu dört

önemli noktaya haritanın akları veya köşeleri adı verilir. Bu kısımda yer alan gezegenler

oldukça güçlü olarak kabul edilir. Özellikle bir ve onuncu ev girişlerinde yer alıyorlarsa.

Haritanın 12 evi bir anlamda, Zodyak burçlarının doğasını da yansıtmaktadır.

Kısaca evlerin içerdiği tanımlar şöyledir;

1. Ev: Dış görünümüz üzerinde etkilidir. Dıştan başkaları tarafından nasıl

algılandığımızı ifade eder. Temel sağlık kapasitemizi gösterir. Güneş'le birlikte

incelendiğinde bireyin temel karakteristik niteliklerine işaret eder. Birinci evde yer

alan gezegenler bireyin dış dünyaya yansıyan karakterinde gözle görülür bir rol

oynayacaklardır. Kişi kendine önem veren ve kendini fark ettirmekten hoşlanan biri

olacaktır.

2. Ev: Para kaynaklarımızı, kendimize verdiğimiz değeri, kendine güvenimizin

derecesini, çevre koşullarımızı, nasıl para kazandığımızı, harcadığımızı, nasıl

yatırımlar yapabileceğimizi ve belirgin bir biçimde cinsel doğamızı yansıtmaktadır.

3. Ev: Kardeşler, komşular, gençler, ilkokul yılları, yakın çevreyle olan ilişkimiz, iş ve

ev arası- okul-ev arası gidiş gelişler, arabalar ve ulaşımla alakalı her konu ile alakalı

bir evdir. İlkokul hayatındaki öğrenim kapasitemiz, insanlarla iletişim kurma

yeteneğimiz.

4. Ev: Ev, aile yaşamımız, köklerimiz, atalarımız, aldığımız genetik ve kültürel miras,

anne-babamızla olan ev yaşamımız. Emlak, araz, ve buna benzer taşınmaz değerlerle

alakalıdır, kök saldığımız çevreyi temsil eder. Dış dünyadan eve çekildiğimizde nasıl

davrandığımıza ışık tutar. Haritanın en dip noktası da olduğu için toprağın altını veya

ölümü de simgeler.

5. Ev: Aşk hayatımız, cinsel hayatımız, hamile kalmak ve çocuklarla alakalı evdir.

Hobilerimiz, yaratıcılığımızı kullandığımız işler, sanat ve sahne sanatlarının her

türlüsü, kendimizi nasıl mutlu ettiğimiz, neleri yaparak enerji bulduğumuzu simgeler.

Aynı zamanda spor ve yatırım piyasaları ile ilgili faaliyetlerimizi gösterir.

6. Ev: Çalışma hayatı, iş ortamı, hizmet, servis alanı, patron ve çalışanlarla olan ilişkiler,

evcil hayvanlar, yanımızda çalışan kişiler, haşarat, ofis, ofis binası, ve sekreterleri

temsil eder. Bu ev sorumluluklarımızı, kendimizi adadığımız çalışmaları ve tamiratları

simgeler. Günlük işlerimizi, pratik yoluyla geliştirdiğimiz yeteneklerimizi, başkalarına

nasıl hizmet verdiğimizi ve en önemlisi genel sağlık durumumuzu temsil eder.

7. Ev: Partnerimizi, ortaklarımızı, eşimizi, evlilik yaşamımızı, boşanmayı ve genel

olarak karşımıza çıkan düşmanları ve bize muhalefet edenleri, dolayısıyla davaları

simgeler. İlişkilerimizin niteliğini ve bir eşte ne aradığımızı, partnerlerimiz ile

yaptığımız ortak işlerin niteliğini ve bizim bu alanlarda nasıl davrandığımızı temsil

eder.

8. Ev: Sırlarımızı, ölümü, vergileri, öte dünyaya olan bakış açımızı, metafizik konularına

olan ilgimizi, banka kredilerini ortak kullandığımız paraları, sigorta, borç, cinsellik ve

partnerimizle olan cinsel hayatımızı temsil eder. Aileden veya eşten aldığımız mirası

gösterir. Kader, karma ve geçmiş yaşamlarla oldukça alakalı bir evdir. Kendimiz

hakkında bilinmesini istemediğimiz ve sakladığımız yönlere de işaret edebilir.

9. Ev: Yüksek öğrenim, uzak yerlere yolculuklar, bilim ve felsefe, akademik çalışmalar,

üniversiteler, yüksek öğretimde çalışanlar, din , politika, politikacılar, devlet

kademelerinde çalışan memurlar, gurular, seyahatler, dini yerler, binalar, toplu taşıma

araçları, uçak, gemi, tren vs. temsil eder. Uzaklarla iletişim kurduğumuz her türlü araç,

uydular, telefon, posta, kargo işleri ve kuruluşları, e-mail, ve uzaklara ulaşmak için

kullandığımız her türlü araç-gereç ve teknolojiyi temsil eder.


10. Ev; Kariyer evimizdir. Kişinin toplum önüne sahip olduğu prestij ve sosyal alanda

kabul gördüğü statüsünü temsil eder. Kişinin ebeveynleri ile olan ilişkisini anlatır.

Anneyi temsil eder. Kariyer basamaklarını nasıl tırmanacağımıza ve ne yaparak

başarılı olacağımıza işaret eder.

11. Ev: Arkadaşlıklar ve gelecek umutları ve planları ile alakalı evdir. Aynı zevkleri ve

anlayışı paylaştığımız arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizi temsil eder. Sosyal

ilişkilerimizi ve topluluklarda nasıl aktif olduğumuzu ve ne tür arkadaşlıklar

kurduğumuzu anlatır.

12. Ev: Bu ev geleneksel olarak kendimize zarar verdiğimiz konuları, kendimizle ilgili

uzun zaman uğraştığımız ve anlamaya çalıştığımız konuları gösterir. Bu alanda olan

şeyler 8. Ev gibi gizli bir alandır, yakınlarımız ve arkadaşlarımız bu alanda olanları

bilmezler. Sadece kendimizin izin verdiği kişiler olan biteni bileceklerdir. Bunun yanı

sıra akıl hastaneleri, sanatoryum, yetimhaneler, terapi gördüğümüz yerler ve büyük

baş hayvanları temsil eder. 12. Evde gezegenleri olan insanlar bu evde yer alan

gezegenlerle ilgili karmayı bu hayatta büyük oranda temizleyebilecekleri imkana sahip

olurlar.